Råd og tips

GENERELT
Med korrekt og regelmessig vedlikehold og vask vil deres solskjermingsutstyr holde seg godt og vil gi glede i mange år. Den mest skånsomme rengjøring skjer med støvsuger og munnstykke med børste. Er ikke dette tilstrekkelig bruker man lunkent vann og deretter en myk klut eller svamp. Fjern endepropper og underlister før rengjøring slik at vann og avfukt tørker raskt og effektivt.

PLAST
Bruk helst lunkent vann uten vaskemiddel. Eventuelt tilsettes små mengder nøytralt vaskemiddel.

MALT STÅL
Børstes med våt svamp og fint slipemiddel. Ved behov kan et nøytralt rengjøringsmiddel benyttes.

RUSTFRITT STAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam neque elit, pretium ac ligula sit amet, tristique ullamcorper orci. Integer eu ligula arcu. Morbi eget metus vel felis sollicitudin.

ALUMINIUM SOM IKKE ER RUSTBESKYTTET
Bruk fuktig eller våt svamp med såpe. Ved behov tilsett et vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll godt. Dersom produktet er meget skittent kan aluminiumsoksidpulver og et sterkt vannløselig rengjøringsmiddel brukes kombinert. Skyll godt og tøtk.

MATT ELLER LAKKERT ALUMINIUM
Vask med og vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk.

RUSTBESKYTTER ALUMNIUM (OKSIDERT)
Bruk en fuktig klut eller våt svamp med såpe. Ved behov tilsett et sterkt vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll godt. Dersom produktet er meget skittent kan trikloretylen tilsettes vaskevannet. Man kan også skure med en fille eller svamp tilsatt alkohol.

PERSIENNELAMELLER I ALUMINIUM
Rengjør regelmessig. Bruk en myk klut eller svamp med lunkent vann tilsatt små mengder mildt rengjøringsmiddel. Det advares mot bruk av sterke vaskemidler eller sliping. Unngå også høytrykksspyler.

SCREEN
Spyl med hageslangen, men unngå trykk. Vask med nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk produkter som inneholder slipemidler.

VINDUSFILM
Vaskes med myk klut, syntetisk svamp eller gummi-nal, med vanlig nøytralt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av sterke vaskemidler (både alkaliske og syreholdige), harde børster og slipemidler. Filmen skal ikke vaskes de første 30 dagene etter montering.