Film

 • Varmedemping – Reduksjon av solenergi
 • Isolasjon – bedrer U-verdi
 • Energibesparende, bedrer G-verdi
 • Reduksjon av UV-stråler
 • Film er for å redusere falming av interiør
 • Innsynshindring – enveisspeil
 • Sikkerhetsfilm – vanskeliggjør innbruddsforsøk, eksplosjonssikring
 • Sikkerhetsfilm – sikrer personer og inventar mot glassplinter
 • Antigrafitti film – til utstillingsvinduer og liknende
 • Dekorfilm til glass – mange mønstre og farger
 • Innsynshinding
 • Ripesikringsbelegg – styrke avhengig av produkt
 • Ingen vedlikehold

Både innvendig og utvendig montering Levertid og garanti varierer med for forskjellige produsentene av film