Lamellväv Miami 51

Semitransparent
Lämplig i fuktig miljö
Komposition: 100% polyester
Ljusäkthet (färgäkthet): ≥ 4-7 beroende på färg

£0.00Beställ färgprov