Lamellväv Kaduna 8847

Semitransparent
Lämplig i fuktig miljö
Komposition: 100% polyester
Ljusäkthet (färgäkthet): ≥ 4-5 beroende på färg

£0.00Beställ färgprov